Feldbusse und integrierte Standards


Feldbusystem Norm Beschreibung
 • S1,- T1-, Mode
  • OMS 3.X (Mode 5)
  • OMS 4.X (Mode 7)
 • wireless M-Bus Master
 • DIN EN 13757-3
 • M-Bus Master, integrierter
 • M-Bus Levelkonverter
 • DIN EN 62053-31
 • 2 Kanal über
  internen μController
 • IEC 61158
 • TCP / RTU Client
 • TCP / RTU Master
 • ISO 16484-4
  • B-AAC bzw. B-ASC
 • IP / MSTP Client
 • IP / MSTP Master
 • ISO 20922
 • MQTT CLient
  (Publisher)